Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
2

Friesland opent 4 april subsidieregeling voor schoner zwemwater

De provincie Fryslân stelt vanaf 4 april a.s. subsidie beschikbaar voor het aanleggen van een vuilwaterinnamevoorziening in jacht- en passantenhavens. Ondernemers en gemeenten kunnen hun aanvragen indienen tot en met 30 juni 2014. Er moeten meer innamepunten komen waar watersporters hun toiletwater kunnen afgeven. De provincie hoopt hierdoor het illegaal lozen van afvalwater in het zwemwater tegen te gaan. De subsidie bedraagt 50% voor de kosten van een vuilwaterstation. In totaal is er € 600.000 beschikbaar. 

De regeling zal worden gefinancierd door de investeringsagenda Wurkje foar Fryslân en is onderdeel van de Schoonwatercampagne. Deze campagne is een samenwerking tussen Het Friese Merenproject van provincie Fryslân, recreatieschap De Marrekrite, Wetterskip Fryslân, het Watersportverbond en de Friese Milieu Federatie. De partijen zetten zich in voor schoon vaar- en zwemwater in de provincie Fryslân.

Terug naar overzicht