Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
2

Nieuwe Aanbestedingswet en SNN-projecten

Vanwege de nieuwe Aanbestedingswet 2012, die op 1 april 2013 in werking treedt, past het SNN de subsidievoorwaarden aan voor projecten die subsidie ontvangen uit de subsidieprogramma’s Pieken in de Delta Noord-Nederland, het Operationeel programma Noord-Nederland 2007-2013 en het Koers Noord-programma.

Decentrale overheden moeten zich vanaf 1 april 2013 aan de nieuwe regels houden. Daarom adviseert het SNN aanbestedende diensten en projecten die voor meer dan 50% worden gefinancierd met overheidsgeld vanaf 1 april 2013 de bepalingen uit de Aanbestedingswet 2012 te volgen.

De huidige voorwaarde dat opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk aan of hoger is dan 20% van de Europese drempelwaarde van diensten of levering (€ 40.000) of 10% van de drempelwaarde van werken (€ 500.000) te publiceren op www.aanbestedingskalender.nl, komt te vervallen. Voor opdrachten met een drempelwaarde onder de Europese drempel gelden de bepalingen uit de Aanbestedingswet 2012 en de daarbij behorende documenten (o.a. Gids proportionaliteit en ARW 2012).

De subsidieontvangers ontvangen eind april een herziene verleningsbeschikking met aangepaste subsidievoorwaarden.

Terug naar overzicht