Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
2

Drie ton extra voor Drents MKB

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben voor 2013 een actieprogramma vastgesteld dat volledig op het midden- en kleinbedrijf is gericht. Er worden maatregelen genomen om startende ondernemers te begeleiden bij het regelen van de financiering van hun bedrijf, voorstellen gedaan voor een versoepeling van de wet- en regelgeving en worden alternatieve financieringsvormen ingezet. Er is ook aandacht voor de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Het MKB-actieprogramma is voortgekomen uit de bijeenkomst ‘Slim investeren in werk', waar vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en onderwijs, statenleden en ambtenaren spraken over de directe aanpak van de economische crisis. Ook de al eerder dit jaar aangekondigde Versnellingsagenda 2.0 komt hieruit voort. De provincie Drenthe voert het actieprogramma uit samen met de KvK Nieuw (KvK en Syntens) en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM).

Terug naar overzicht