Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
2

Nieuwe subsidie voor verblijfsrecreatie Noord-Holland

Ten opzichte van haar voorganger – de HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie revitalisering verblijfsrecreatie Noord-Holland 2022 (HIRB+RV) – is de regeling uitgebreid. Zo komen nu ook hotels in het midden- en kleinsegment voor subsidie in aanmerking én kan er nu subsidie worden aangevraagd voor het realiseren van fysieke duurzaamheidsmaatregelen die zijn gericht op energiebesparing, gebruik en opwek van duurzame energie.

Subsidie kan worden aangevraagd door eigenaren, exploitanten en VvE’s van campings dan wel vakantieparken voor toeristische-recreatieve verhuur, met minimaal 40 plekken of huisjes dan wel hotels in het midden- en kleinsegment met minimaal 20 en maximaal 80 kamers. Subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:

  • a. onderzoek of planvorming ten behoeve van kwaliteitsverbetering; of
  • b. onderzoek of planvorming ten behoeve van verduurzaming, waarbij toeristische-recreatieve verhuur centraal staat; of
  • c. het realiseren van fysieke duurzaamheidsmaatregelen die zijn gericht op energiebesparing, gebruik en opwek van duurzame energie, zoals genoemd in bijlage I bij de regeling.


De subsidie voor de activiteiten zoals genoemd onder a en b bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000. De subsidie voor de activiteiten zoals genoemd onder c bedraagt 25% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000.

Aanvragen kunnen van 14 maart 2023 tot en met 1 september 2023 worden ingediend bij de provincie Noord-Holland en worden behandeld op volgorde van ontvangst. In totaal is voor de regeling een budget van € 100.000 beschikbaar.

Terug naar overzicht