Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
2

Subsidieplafond 2022 voor MENA Scholarship programme-III bekend

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het subsidieplafond voor 2022 in het kader van het MENA Scholarship programme-III gepubliceerd.

Het MENA-beurzenprogramma (ook wel bekend onder de afkorting MSP) is onderdeel van het Shiraka-programma (zie NFRP). Shiraka streeft naar een duurzame transitie in de Arabische regio.
Er is in 2022 € 2.333.000 beschikbaar, waarvan:

 • activiteiten gericht op het verstrekken van beurzen: € 1.283.000 (€ 631.000 voor een eerste openstelling en € 652.000 voor een tweede openstelling);
 • activiteiten gericht op het aanbieden van Tailor-made trainingen: € 1.050.000, waarvan:
  • € 375.000 voor een eerste openstelling (waarvan € 75.000 beschikbaar is voor trainingen gericht op Iran, € 75.000 voor trainingen gericht op Jordanië, € 75.000 voor trainingen gericht op Libië, € 75.000 voor trainingen gericht op Marokko en € 75.000 voor trainingen gericht op Oman);
  • € 675.000 voor een tweede openstelling (waarvan € 150.000 beschikbaar is voor trainingen gericht op Irak, € 75.000 voor trainingen gericht op Jordanië, € 150.000 voor trainingen gericht op Libanon, € 75.000 voor trainingen gericht op Egypte, € 75.000 voor trainingen gericht op Oman, € 75.000 voor trainingen gericht op Syrië en € 75.000 voor trainingen gericht op Tunesië).

Over MENA
Het MENA-beurzenprogramma heeft tot doel een bijdrage te leveren aan duurzame democratische transitie in de Arabische regio aan de hand van capaciteitsopbouw voor mid-career professionals uit de Arabische regio, die werkzaam zijn bij de overheid, ngo's of in de private sector.

De MENA-subsidies worden in eerste instantie door Nuffic verstrekt aan Nederlandse hoger onderwijsinstellingen, om hiermee beurzen aan te bieden aan kandidaten uit de geselecteerde doellanden van de MENA-regio, te weten: Algerije, Egypte, Irak, Iran, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Oman, Syrië en Tunesië.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet de Nederlandse hoger onderwijsinstelling korte (tussen de twee weken en 90 dagen) Engels- en Franstalige cursussen op het niveau van Hoger Onderwijs (HO) dan wel Universitair Onderwijs aanbieden in de vakgebieden die aansluiten bij de thema's die in het MSP Country Focus Document genoemd worden.

Het programma richt zich op kandidaten die voldoen aan de volgende criteria:

 • de kandidaat is een mid-career professional (tot en met 45 jaar);
 • de kandidaat heeft de nationaliteit van en woont en werkt in één van de doellanden, uitgezonderd Syrië. Voor kandidaten uit Syrië geldt dat zij de Syrische nationaliteit moeten hebben en wonen en werken in een van de andere doellanden;
 • de kandidaat is werkzaam voor een organisatie die niet beschikt over eigen mogelijkheden voor stafontwikkeling;
 • de kandidaten zijn werkzaam bij één van de volgende typen nationale en/of lokale organisaties: private sector, commissies, ngo's, ministeries, middelbaar- en hoger (beroeps)onderwijsinstellingen, universiteiten. De kandidaat mag niet werkzaam zijn bij een bilaterale of multilaterale organisatie of een ngo die internationaal actief is;
 • de kandidaat is toegelaten tot de korte cursus waarvoor door de instelling subsidie wordt aangevraagd;
 • de werkgever van de kandidaat ondersteunt de beursaanvraag middels een positieve referentie;
 • de kandidaat is in bezit van een geldig identiteitsbewijs;
 • de kandidaat beschikt over een government statement indien deze door de lokale overheid verplicht is voor de doelgroep;
 • de kandidaat mag maar één beurs per openstelling aanvragen;
 • de beursaanvraag sluit aan bij de prioriteiten in het kader van het Nederlandse buitenlandbeleid ten aanzien van het betreffende land zoals opgenomen in het Country Focus Document.

De kandidaat vraagt de MSP-beurs zelf aan bij één van de deelnemende onderwijsinstellingen. De instelling toetst of de kandidaten voldoen aan de toelatingseisen van de betreffende cursus of training en of de kandidaat voldoet aan de criteria voor de doelgroep. De instelling bepaalt vervolgens voor welke kandidaten zij subsidie aanvraagt voor het verstrekken van een MSP-beurs. Deze aanvragen worden digitaal ingediend bij Nuffic. Per jaar zullen twee aanvraagrondes worden opengesteld, in de maanden april en oktober. Per aanvraagronde kunnen instellingen voor een maximaal aantal beurzen subsidie ontvangen.

Terug naar overzicht