Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
2

NWO-oproep Advancing Equity in Academia through Innovation

NWO heeft de oproep 'Advancing Equity in Academia through Innovation' gepubliceerd.

Dit financieringsinstrument heeft tot doel de kansengelijkheid, diversiteit en inclusie van ondervertegenwoordigde etnische groepen in de academische wereld te bevorderen en een cultuuromslag op dit punt te realiseren.

Onder ondervertegenwoordigde etnische groepen verstaat NWO in deze call Nederlandse inwoners met een migratieachtergrond uit Afrika, Azië, het Caribisch gebied, het Midden-Oosten, Midden- en Zuid-Amerika en Turkije. Het financieringsinstrument is bedoeld om NWO-beleid voor kansengelijkheid, diversiteit en inclusie (EDI) om te zetten in concrete acties en verantwoorde innovatie.

Tijdens een sandpit workshop wordt een intensief proces gefaciliteerd om gezamenlijk het beoogde effect van dit programma en de uitdagingen waarmee men wordt geconfronteerd te verkennen. Er zullen nieuwe consortia worden gevormd en de hoofdlijnen van innovatieve onderzoeksvoorstellen worden uitgewerkt. Deze Engelstalige interactieve meerdaagse sandpit wordt in Nederland gehouden van 27-30 juni 2022.

De gefinancierde onderzoeksprojecten moeten EDI-beleid en -praktijken op universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden en UMC's in Nederland verankeren en/of verbeteren. Onderzoeksprojecten worden gefinancierd die op onderzoek gebaseerde interventies ontwikkelen en implementeren aan de universiteiten en UMC’s. De op onderzoek en feiten gebaseerde interventies kunnen gericht zijn op het opbouwen van EDI-bewustzijn, nieuwe kennis en/of capaciteit. Deze acties kunnen het testen van nieuwe en innovatieve benaderingen of het monitoren en aanpassen van huidige processen en interventies omvatten. Mogelijke aandachtsgebieden zijn:

  • curricula, cursussen of trainingen over EDI;
  • onderzoek of HR-beleid;
  • professionele ontwikkeling op het gebied van EDI & personeelsplannen;
  • monitoring- en evaluatiekaders en plannen voor gegevensbeheer.


Het beoogde effect van dit financieringsinstrument is een meer inclusieve academische cultuur waarin alle individuen worden gewaardeerd, ongeacht hun etnische achtergrond.

Voor dit financieringsinstrument is er een eerste selectieronde waarin alle geïnteresseerden hun interesse in deelname aan de sandpit workshop kenbaar maken door middel van een Expression of Interest (EoI) formulier.

Expressions of Interest kunnen worden ingediend door individuele onderzoekers, promovendi en professionals aan universiteiten en UMC's die kunnen bijdragen aan de sandpit en de daaruit resulterende onderzoeksprojecten. Verder worden Expressions of Interest voor samenwerkingspartners uitgenodigd van geïnteresseerde partijen buiten de academische wereld met relevante expertise die willen bijdragen aan de consortia en het doel van dit programma.

Het beschikbare budget voor deze oproep is € 1,3 miljoen. Hiermee kunnen naar verwachting maximaal vier voorstellen worden gehonoreerd voor een subsidiebedrag van € 325.000 per voorstel.

De deadline voor het indienen van een Expression of Interest (EoI) formulier voor deelname aan de sandpit door individuele aanvragers is 14 april 2022. De deadline voor het indienen van uitgewerkte voorstellen door de brede consortia gevormd tijdens de sandpit workshop is 29 september 2022.

Zie voor meer informatie: https://www.nwo.nl/calls/advancing-equity-academia-through-innovation

Terug naar overzicht