Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
2

Nieuwe NL leert door regeling ondersteunt sectoraal maatwerk

De Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk (NLDSM) is gepubliceerd.

Doel van deze regeling is werkenden die dreigen hun baan te verliezen waar nodig te ondersteunen in het behouden van werk of het vinden van ander werk. Voor de regeling is een budget van € 70 miljoen beschikbaar, waarvan € 14 miljoen voor aanvragen van € 300.000 tot € 1 miljoen per aanvraag en € 56 miljoen voor aanvragen van € 1 miljoen tot maximaal € 5 miljoen per aanvraag.

De regeling maakt deel uit van het flankerende tijdelijke coronacrisispakket NL leert door. Dit crisispakket bestaat uit ontwikkeladviezen, online scholing en sectoraal maatwerk. In deze regeling is het onderdeel sectoraal maatwerk uitgewerkt. Het onderdeel ontwikkeladvies is in de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (NLDOA) uitgewerkt en het onderdeel scholing is uitgewerkt in de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLDS).

In aanmerking komen samenwerkingsverbanden van sectoren, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, O&O-fondsen en andere betrokkenen.

Binnen de regeling is sprake van vier subsidiabele activiteiten waarmee maatwerktrajecten kunnen worden vormgegeven, namelijk:

  • ontwikkeladvies;
  • begeleiding naar beroepen en sectoren waar kansen liggen;
  • scholing; en
  • EVC.


Per deelnemer kan één traject worden aangeboden en dat traject kan bestaan uit één of meerdere van de subsidiabele activiteiten waarbij alle combinaties van de vier activiteiten denkbaar zijn. Wel geldt dat binnen één traject per categorie activiteiten elke activiteit één keer kan worden aangeboden, behalve de activiteit scholing (hiervoor geldt een maximum van drie scholingsactiviteiten binnen één traject).

Het subsidiebedrag bedraagt per aanvraag minimaal € 300.000 en de binnen een subsidieaanvraag aangevraagde trajecten hebben een gemiddelde waarde van ten hoogste € 2000 per deelnemer. De subsidiebedragen per subsidiabele activiteit zijn:

  • voor een ontwikkeladviesactiviteit: € 560;
  • voor een begeleidingsactiviteit: € 400 (categorie I) en € 800 (categorie II);
  • voor een scholingsactiviteit: € 60 (categorie C 1), € 120 (categorie C 2), € 400 (categorie C 3) en € 1000 (categorie C 4);
  • voor een EVC-procedure: € 1000.


Subsidieaanvragen kunnen van 15 maart 2021 tot en met 26 april 2021 (17.00 uur) worden ingediend bij Uitvoering van Beleid (UVB). Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Terug naar overzicht