Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
2

Eureka lanceert internationale Cluster Artificial Intelligence call

Vanuit het Eureka-programma (EUREKA) is een tweede internationale Cluster Artificial Intelligence call gelanceerd.

De call voor het indienen van internationale aanvragen staat open van 1 maart tot en met 28 juni 2021. De nationale aanvraagperiode van de bijbehorende Nederlandse regeling Internationaal innoveren (IISIO) wordt opengesteld van 15 september tot en met 12 oktober 2021. Het Nederlandse budget voor deze call is € 4 miljoen, zo meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De Eureka Clusters AI Call (Artificial Intelligence oftewel kunstmatige intelligentie) is een initiatief van de Eureka Clusters Celtic-Next, Euripides²-Penta, Eurogia, Itea3 en Smart, en de Eureka-landen België, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Israël, Nederland, Oostenrijk, Spanje, Turkije, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Singapore (vooralsnog als derde land).

Met de AI Call stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties om marktgerichte R&D uit te voeren op AI met innovatieve partners uit genoemde landen. Voor hun projectdeelname ontvangen de deelnemers financiële ondersteuning via de overheid van ieder deelnemend land. Het doel is economische groei en oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken, aldus RVO.

In Nederland komt er een speciale Internationaal innoveren-tender voor AI-innovatieprojecten. De gelabelde projecten concurreren met elkaar voor het beschikbare budget. Het budget voor deze tender in 2021 is dus € 4 miljoen. Het maximale budget per Nederlands consortium is eveneens € 4 miljoen. Bedrijven krijgen 35% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. Het mkb krijgt een top-up van 10% en kennisinstellingen krijgen 50% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten.

Voor financiële ondersteuning in Nederland is deelname van een Nederlands bedrijf verplicht. Bovendien ondersteunt RVO alleen projecten met een evenwichtige verdeling van de kosten over de deelnemende landen (niet meer dan 70% in één land). De deelnemende Eureka-Clusters hechten er bovendien belang aan dat consortia voor indiening contact opnemen met hun nationale overheid. In Nederland kan dat via Team IRIS van RVO.

De call heeft dus een internationaal en een nationaal gedeelte. Eerst moet met het internationale consortium een Full Project Proposal (FPP) worden ingediend via de Eureka Cluster AI Call submission portal. Dit kan dus van 1 maart tot en met 28 juni 2021. Voldoet het project aan de kwaliteitseisen van de deelnemende Eureka-Clusters en past het project binnen de beleidsdoelstellingen van de deelnemende landen, dan krijgt men een uitnodiging voor het indienen van een nationale subsidieaanvraag. De Nederlandse deelnemers uit een AI-innovatieproject dienen een gezamenlijke nationale subsidieaanvraag in bij de Internationaal innoveren-tender voor AI-innovatieprojecten. Deze tender wordt dus opengesteld van 15 september tot en met 12 oktober 2021.

Een onafhankelijke adviescommissie rangschikt de projecten. Het consortium verdedigt zijn projectaanvraag voor de adviescommissie op 9 november 2021. De hoogst gerangschikte projecten ontvangen subsidie totdat het budget is uitgeput.

Kijk voor meer informatie op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/eureka/eureka-netwerken-en-programmas/eureka-clusters-ai-call en https://eureka-clusters-ai.eu/

Terug naar overzicht