Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
2

Subsidie voor samenwerking in het kader van EIP in Drenthe en Friesland

De provincies Friesland en Drenthe hebben elk een openstellingsbesluit gepubliceerd voor de subsidie Samenwerking in het kader van het Europees Innovatie Partnerschap (EIP). Het is één van de maatregelen uit POP3, het plattelandsontwikkelingsprogramma voor 2014-2020. Aanvragen kunnen worden ingediend van 5 maart tot en met 8 juni 2018. De regelingen worden uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

De vergoeding kan worden verstrekt voor het uitvoeren van een innovatietraject wat zich bevindt op TRL-niveau 4, 5, 6 en / of 7 en zich daarbij richt op natuurinclusieve landbouw. TRL-niveau staat voor Technology Readiness Level en geeft een indicatie van de fase waarin een ontwikkelingsproject zich bevindt. Een uitwerking van deze negen fases zijn als bijlage bij de openstellingsbesluiten van zowel Drenthe als Fryslân opgenomen. 

 

Het subsidieplafond voor Friesland is € 1,5 miljoen en voor Drenthe € 1.040.866. Het budget bestaat in beide gevallen voor 50% uit Europese middelen (ELFPO) en voor 50% uit provinciale middelen. In Friesland kan voor grote innovatieprojecten maximaal € 200.000 worden verstrekt. Voor kleine innovatieprojecten is dit maximaal € 65.000. Indien de subsidie na beoordeling lager uitvalt dan € 25.000, wordt deze niet verstrekt. In Drenthe is de bijdrage minimaal € 100.000 en maximaal € 200.000 per project, ongeacht de omvang. 

 

Alle aanvragen worden beoordeeld volgens het tenderprincipe. Hierbij worden de ingediende, volledige aanvragen gerangschikt op basis van een aantal selectiecriteria, waaraan wegingsfactoren zijn toegekend. Projecten moeten minimaal 33 punten (60% van de score) behalen, om voor een vergoeding in aanmerking te kunnen komen. In totaal kunnen er maximaal 55 punten worden behaald. 

 

De subsidie kan in Friesland worden aangevraagd door een operationele groep of een operationele groep in wording. In Drenthe geldt deze openstelling uitsluitend voor de deelnemers aan de Operationele Groep(en) die in de Openstelling Samenwerking in het kader van EIP 2016 een beschikking hebben ontvangen voor de verduurzaming van de grondgebonden melkveehouderij in Nederland, het ontwikkelen van een economisch verdienmodel voor een duurzame landbouw in het Nationaal Landschap Drentse Aa en het verwaarden van plantenstoffeninhoudsstoffen.

Terug naar overzicht