Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
2

Limburg stelt subsidie beschikbaar voor coöperatieve energieprojecten

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben de Nadere subsidieregels coöperatieve energieprojecten 2018-2019 vastgesteld. Hiermee kunnen energiecoöperaties in de provincie subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van energietransitie door middel van energiebesparing en duurzame energieopwekking. Het kan hierbij ook gaan om projecten vanuit de asbestproblematiek. Aanvragen kunnen tot en met 28 februari 2018 worden ingediend.

Het subsidieplafond voor deze periode is vastgesteld op € 400.000. De bijdrage is maximaal € 20.000 van de totale kosten. Er moet sprake zijn van een energieproject in Nederlands Limburg, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in:

  • activiteiten die bijdragen aan de verankering van de energiecoöperatie binnen de gemeente / lokale gemeenschap (communicatie, ledenwerving), en / of
  • activiteiten gericht op de toename van kennis over energieprojecten via inhoudsdeskundigen (professionalisering) en het managen daarvan, en / of
  • idee ontwikkeling en voorbereiding van het project.

Voordat de aanvraag kan worden ingediend, moet er overleg hebben plaatsgevonden met een bij energietransitie betrokken provinciaal beleidsmedewerker. Tevens moet er sprake zijn van een aantoonbare medewerking en / of inzet van de gemeente waarin de energiecoöperatie opereert.

Terug naar overzicht