Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
2

Budgetten Regeling subsidie zij-instroom aangepast

Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft het budget van de Regeling subsidie zij-instroom voor het kalenderjaar 2017 aangepast en voor het kalenderjaar 2018 vastgesteld. Aan het budget voor 2017 wordt een bedrag van € 1.830.000 toegevoegd. Het budget voor 2018 bedraagt in totaal € 11.440.000.

Voor 2018 wordt het een subsidieplafond verdeeld als volgt:

  • € 3.200.000 voor zij-instromers in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs;
  • € 3.920.000 voor zij-instromers in het voortgezet onderwijs; en
  • € 4.320.000 voor zij-instromers in het middelbaar beroepsonderwijs.

Het toegevoegde budget voor 2017 wordt evenredig verdeeld over 1) het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, 2) het voortgezet onderwijs en 3) het middelbaar beroepsonderwijs: € 610.000. 

 

Bovengenoemde instellingen in het onderwijs kunnen subsidie aanvragen om een zij-instromer aan te trekken. De subsidie wordt verleend aan het bevoegd gezag van een instelling. Het bevoegd gezag moet het subsidiebedrag in elk geval besteden aan de begeleiding van de zij-instromer. Daarnaast kan het bevoegd gezag het subsidiebedrag gebruiken voor de kosten die verbonden zijn aan het geschiktheidsonderzoek en geschiktheidsverklaring om vast te stellen of de zij-instromer geschikt is, de opleidingskosten, vervangingskosten en de kosten voor het bekwaamheidsonderzoek.

 

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf het moment waarop de scholing gestart is tot en met 15 oktober van het daaropvolgende kalenderjaar en worden toegekend op volgorde van binnenkomst. De regeling vervalt per 1 januari 2022.

Terug naar overzicht