Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
2

Officiële publicatie voor de openstelling van de DHI-regeling in 2017

Vandaag zijn de beleidsregels en het subsidieplafond voor de openstelling in 2017 van de DHI-regeling gepubliceerd. De aanvraag kan worden ingediend door een MKB-onderneming of door een samenwerkingsverband van ondernemingen. Bij een samenwerkingsverband mogen overige deelnemers MKB+ zijn. Deelname door MKB+-bedrijven moet noodzakelijk zijn voor de MKB-bedrijven. Er kan subsidie worden aangevraagd voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies.

Een belangrijke verandering ten opzichte van de laatste tenderronde in 2016 is, dat de DHI-regeling openstaat voor alle landen met uitzondering van Nederland en sanctielanden. Voor DGGF-landen is het onderdeel ontwikkelingsrelevantie van belang bij de aanvraag.

 

Er worden twee tenders geopend in 2017. De eerste tender sluit op 7 april. De tweede tender in 2017 is geopend vanaf 8 augustus tot en met 19 september 2017.

Voorafgaand aan een DHI-aanvraag moet u een verplichte quickscan indienen. Deze quickscan kunt uiterlijk tot 2 weken voor de sluitingsdatum van de tender aanleveren. Quickscans die later worden ingediend, zijn niet gegarandeerd van een tijdig advies. Binnen twee weken ontvangt u van RVO een advies. Daarin wordt aangegeven in hoeverre het beoogde project aansluit bij het doel van de DHI-regeling en of het voor u raadzaam is om een aanvraag in te dienen. Het advies is niet bindend. Aan het advies kunnen geen rechten worden ontleend, een groen licht op een quickscan is geen garantie dat een subsidieaanvraag wordt goedgekeurd. Een uiteindelijke subsidie aanvraag wordt na indienen volledig beoordeeld op alle criteria van de regeling.

 

In 2017 is het subsidieplafond € 7,5 miljoen. Het subsidieplafond voor de eerste ronde bedraagt € 3,75 miljoen. Hiervan is € 2 miljoen bestemd voor activiteiten in ontwikkelingslanden. Indien het plafond voor de eerste ronde niet volledig wordt uitgeput, wordt het resterende bedrag toegevoegd aan het plafond voor de tweede ronde. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten per project tot een maximum van: € 200.000 voor demonstratieprojecten, € 100.000 voor haalbaarheidsstudies en € 100.000 voor investeringsvoorbereidingsstudies. De subsidie valt onder de de-minimisverordening. De bijdrage wordt verlaagd voor zover dit nodig is op basis van deze verordening.

Terug naar overzicht