Nieuws

mrt
2

UMC Groningen ontvangt EU-subsidie voor eiwitonderzoek

De Europese Unie heeft een subsidie van Ä 3.95 miljoen toegekend aan het onderzoeksproject ĎProtein Factoryí. Microbioloog Jan Maarten van Dijl van het UMCG leidt dit internationale project, waarin onderzoekers vanuit zes universiteiten en vijf bedrijven meedoen. In dit project gaan onderzoekers na of met bepaalde bacteriŽn specifieke eiwitten gemaakt kunnen worden. Vooral voor biomedische en industriŽle toepassingen is er een grote behoefte aan dergelijke eiwitten.
Het onderzoek duurt vier jaar en 15 nieuw aan te stellen promovendi gaan het uitvoeren. Doel van het project is om bestaande beperkingen in de productie van eiwitten door bacteriën weg te nemen. Het onderzoek richt zich er onder meer op te achterhalen hoe bacteriën hun voedingsstoffen en beschikbare energie voor verschillende processen gebruiken, waaronder eiwitproductie en eiwitsecretie. Met die kennis kunnen nieuwe strategieën ontwikkeld worden om belemmeringen in de eiwitproductie op te heffen.
Het subsidiebedrag is door de EU verstrekt in het kader van het Marie Sklodowska-Curie programma. Dit programma wil beginnende onderzoekers de kans geven om hun onderzoeksvaardigheden te verbeteren, samen te werken met gevestigde onderzoeksteams en hun eigen carrièrekansen te verruimen. Voorwaarde voor subsidie is dat in projecten meerdere organisaties uit verschillende Europese landen betrokken zijn en dat er nauwe samenwerking is tussen onderzoeksinstituten en bedrijfsleven.

Terug naar overzicht