Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
2

Openstelling vierde ronde Verbeterprogramma Palliatieve Zorg

ZonMw heeft de vierde en laatste subsidieronde van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg (VPZ) opengesteld. Aanvragen is mogelijk tot en met 30 april 2015. Zorgaanbieders die samenwerken met of verbonden zijn aan een netwerk palliatieve zorg worden uitgenodigd om een aanvraag in te dienen voor de implementatie van een geselecteerd 'Goed Voorbeeld' in de eigen organisatie. Expliciet uitgenodigd zijn organisaties in de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Daarnaast wordt gevraagd aan netwerken palliatieve zorg om de GGZ- en de VGZ-organisaties in hun regio bij de aanvraag te betrekken.

In deze vierde ronde is in totaal een bedrag van € 1.000.000 beschikbaar. Het maximale beschikbare bedrag per verbeterproject bedraagt € 50.000. De duur van een project is maximaal 12 maanden. Voor het implementeren van de volgende Goede Voorbeelden kan in de vierde ronde subsidie worden aangevraagd: Besluitvorming in de palliatieve fase, Mantelzorgondersteuning in de palliatieve zorg, Zorgpad Stervensfase, Palliatieve Thuiszorg, Signalering door verzorgenden, Inspiratiecyclus STEM, Proactieve zorgplanning in de palliatieve zorg en Zorgconsulent Palliatieve Zorg.

Het VPZ van ZonMw stimuleert en ondersteunt zorgaanbieders om bestaande kennis en inzichten in de praktijk toe te passen en zo de palliatieve zorg in Nederland verder te verbeteren. In vier rondes (in de periode 2012–2016) kunnen zorgaanbieders hun projectvoorstellen hiervoor indienen.

Terug naar overzicht