Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
2

Limburg verstrekt subsidie voor sloop en samenvoeging van woningen

Vanaf 27 februari jl. is het in Limburg mogelijk om subsidie aan te vragen voor de sloop en samenvoeging van woningen. De regeling is een nieuw onderdeel binnen het Transitiefonds Limburgse woningmarkt. Het Transitiefonds stimuleert en ondersteunt projecten die een aantoonbare bijdrage leveren aan het weer in beweging brengen van de woningmarkt. Projecten kunnen hiervoor een financiële bijdrage ontvangen.
Als de sloop volgens het Limburgs Duurzaam Sloopprotocol wordt uitgevoerd, zal er een hoger subsidiebedrag worden toegekend. De bedragen zijn als volgt:


€ 10.000, voor elke grondgebonden woning die conform het Limburgs Duurzaam Sloopprotocol wordt gesloopt;

€ 7.500, voor elke niet-grondgebonden woning, die conform het Limburgs Duurzaam Sloopprotocol wordt gesloopt;

respectievelijk € 5.000 en € 3.500, indien er niet conform het Limburgs Duurzaam Sloopprotocol wordt gesloopt.


De subsidie wordt ontvangen over de netto vermindering van het aantal woningen. Dit komt neer op het aantal gesloopte woningen verminderd met het aantal nieuw te bouwen woningen op het betreffende perceel.

Terug naar overzicht