Nieuws

mrt
2

Informatiebijeenkomst subsidie Fast Track to Innovation bij voldoende belangstelling

Fast Track to Innovation (FTI) is een nieuw subsidie-instrument binnen het Horizon 2020-programma. De Europese Commissie wil hiermee in 2015 en 2016 innovatieve producten, processen en diensten helpen op de Europese Markt in te treden. Aanvragen kunnen tot en met 29 april 2015 worden ingediend. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is van plan om, bij voldoende belangstelling, eind maart een informatiebijeenkomst over FTI te organiseren.

Deze middag is bestemd voor bedrijven, maar ook kennisinstellingen en gemeenten, die zich mogelijk willen aansluiten bij een consortium, zijn van harte welkom. Naast algemene informatie is er ook de mogelijkheid om ideeën met adviseurs te bespreken en met Enterprise Europe Network op zoek te gaan naar Europese partners. Belangstellenden kunnen hiervoor een formulier invullen. 

Voor 2015 is € 100 miljoen beschikbaar voor FTI. Hiermee kunnen naar verwachting 50 tot 70 projecten worden gehonoreerd. Per project kan maximaal € 3 miljoen worden verstrekt, maar de Europese Commissie hanteert een bedrag van € 1 tot € 2 miljoen per project als richtlijn. Meer over FTI is hier te vinden.

Terug naar overzicht