Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
2

Friesland stelt collectieve beheerplannen voor 2015 vast

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben de collectieve beheerplannen 2015 vastgesteld. Deze plannen zijn van toepassing op een aantal vastgestelde gebieden in de provincie en liggen tot en met 11 april a.s. (tijdens kantooruren) ter inzage op het Provinciehuis.

Er zijn collectieve beheerplannen vastgesteld voor de volgende gebieden:

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer De Alde Delte; 
Coöperatie 't Bûtlân U.A.;
Vereniging voor Ganzenopvang en Weidevogelbeheer 'de Fjûrlannen'; 

Agrarische Natuur- en Milieuvereniging Gagelvenne;
Vereniging 'Guozzekrite';  

De Noardlike Fryske Wâlden;
Vereniging voor agrarisch natuurbeheer Oer de Wjuk;
Waddenvogels;
Agrarische natuurvereniging 'De Súdwesthoeke';
Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer De Tjongervallei;
Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer Tusken Boarn en Swette;
Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer Tusken Skarren en Marren;
Agrarische natuurvereniging Tusken Sleatergat en Wellesleat e.o;
Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer Tusken Tsjûkemar en Tsjonger;
Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weststellingwerf;
ANV ''De Greidhoeke'

ANV Kuststripe;
Agrarische Natuurvereniging Om 'e Koaien;
ANV Tusken Marren en Fearten;
Bosk en Greide;
ANV Gooiumerpolder;
Natuurcoöperatie Baarderadeel;
Skalsumer Natuurbeheer.

Het aangevraagde beheer is ook te zien op de website van Portaal natuur en landschap.
De plannen vormen de basis voor de individuele subsidieaanvragen. Deze worden in opdracht van de provincie behandeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Terug naar overzicht