Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
2

Active & Assisted Living - Openstelling AAL Call 2015

De tweede call van het Active & Assisted Living Programme (AAL 2) is geopend. Deadline voor het indienen van internationale projectvoorstellen is 28 mei 2015. AAL 2 - Call 2015 kent een 'challenge-led approach. Dit biedt meer ruimte voor innovatie vanuit het veld. Het motto van deze call is 'Living actively and independently at home - Support more older adults to live longer in their homes with the contribution of ICT based solutions'.

Doel van het AAL-programma is de ontwikkeling van innovatieve, op ICT gebaseerde, oplossingen voor ouderen en hun omgeving. Het gaat om producten en diensten die de kwaliteit van leven verbeteren en ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven, ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Daarnaast beoogt het programma de houdbaarheid van de sociale/zorgsector te bevorderen en de economische en industriële positie van Europese bedrijven op dit terrein te versterken. Behoeften en wensen van eindgebruikers (zowel ouderen en hun naasten als professionals) vormen het uitgangspunt bij de ontwikkeling en hun betrokkenheid loopt als een rode draad door het programma.

Voor de call van 2015 is in totaal € 34 miljoen subsidie beschikbaar. Projecten kunnen een omvang hebben van € 1 miljoen tot € 7 miljoen (totale kosten), met een maximum van € 3 miljoen subsidie per project. Voor de Nederlandse deelnemers aan projecten in deze call is in totaal circa € 2,3 miljoen beschikbaar. Voor Nederlandse partners in één project is gezamenlijk maximaal € 500.000 beschikbaar.

De AAL-procedure kent twee fases: een centrale Europese fase en een nationale fase. In de eerste centrale fase dienen internationale consortia een gezamenlijk projectvoorstel in. De ingediende projecten worden door internationale teams van experts beoordeeld en er wordt een selectie gemaakt op basis van kwaliteit en beschikbaar budget. Nederlandse partners van geselecteerde projectvoorstellen worden in de tweede, nationale, fase door ZonMw uitgenodigd tot het indienen van een subsidieaanvraag voor de Nederlandse partners van het project.

Een internationaal projectvoorstel moet worden ingediend door een consortium van minimaal drie onafhankelijke organisaties uit drie in AAL participerende landen. In een consortium dienen in elk geval de volgende partners vertegenwoordigd te zijn:

een (eind)gebruikersorganisatie,
een marktgeoriënteerde bedrijfspartner,
een MKB-bedrijf (dit kan de hierboven genoemde bedrijfspartner in het consortium zijn).

Terug naar overzicht