Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
2

Veel aanvragen voor meerjarige podiumkunstensubsidies

Er zijn bij het fonds in totaal 376 aanvragen binnengekomen, voor de meerjarige productiesubsidie en de meerjarige festivalsubsidie samen. Voor de meerjarige productiesubsidie zijn in totaal 281 aanvragen ingediend, waarvan 149 voor categorie I, 103 voor categorie II en 29 voor categorie III. Voor de meerjarige festivalsubsidie zijn 95 aanvragen ingediend. Het fonds heeft daarmee meer aanvragen ontvangen dan vier jaar geleden voor de vergelijkbare regelingen.

Op dit moment worden de aanvragen door het fonds zorgvuldig beoordeeld op volledigheid. Daarnaast wordt er gekeken in hoeverre de aanvragen voldoen aan de gestelde algemene voorwaarden en instapeisen. Indien een aanvraag niet volledig is of niet voldoet aan de technische vereisten, krijgt de aanvrager de gelegenheid om de ontbrekende gegevens binnen een week aan te leveren.

Aanvragers krijgen vervolgens voor 1 maart 2024 bericht of hun aanvraag in behandeling wordt genomen. Het fonds zal dan eveneens bekendmaken hoeveel aanvragen aan de adviescommissies worden voorgelegd. Intussen bereidt het fonds de samenstelling van de verschillende adviescommissies voor (per categorie voor de meerjarige productiesubsidie en per landsdeel voor de meerjarige festivalsubsidie).

De datum waarop de besluiten bekend worden gemaakt aan de aanvragers (uiterlijk 31 juli 2024) is op dit moment nog niet bekend. Het fonds laat echter weten deze datum binnenkort te kunnen meedelen.

Zie ook: https://fondspodiumkunsten.nl/nl/actueel/nieuws/meerjarige_subsidies_20252028_een_update_na_sluiting_loket/

Terug naar overzicht