Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
2

ReumaNederland opent Senior Talent call 2024

Mede door de subsidie kan de aanvrager een eigen lijn binnen het reumaonderzoek (verder) ontwikkelen, die een structurele inbedding kan krijgen binnen de onderzoeksinstelling alwaar de lijn wordt opgezet. De Senior Talent oproep wordt eens in de vijf jaar opengesteld.

In aanmerking komen gepromoveerde onderzoekers die hun PhD hebben behaald in de tien jaar voorafgaand aan de de sluitingsdatum van de vooraanvraag van de oproep. De aanvrager is werkzaam in het reumaveld of wil toetreden tot het reumaveld. Verder geldt dat de aanvrager werkzaam moet zijn binnen een Nederlandse onderzoeksorganisatie, of vanaf honorering in dienst komt bij de beoogde Nederlandse onderzoeksorganisatie. Een aanvrager mag maximaal één aanvraag indienen binnen een oproep.

Een aanvraag moet aansluiten op minimaal één van de ambities van ReumaNederland; reuma een niet-chronische, omkeerbare aandoening maken en/of het realiseren van precisie (persoonsgerichte) geneeskunde voor mensen met reuma op vier terreinen (preventie, predictie, personalisatie en participatie).

De oproep biedt veel vrijheid, dit betekent dat naast vrije themakeuze binnen de hiervoor genoemde ambities, gekozen kan worden uit de gehele keten van onderzoek, van fundamenteel (inclusief serendipity) tot en met klinisch onderzoek met borging van resultaten in richtlijnen en beschikbaarheid voor alle mensen met reuma in Nederland.

Voor de oproep van 2024 is een budget van € 1,5 miljoen beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal € 500.000 voor projecten met een looptijd van maximaal vijf jaar.

De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen. Eerst moet een vooraanvraag worden ingediend. Geselecteerde vooraanvragers krijgen een uitnodiging voor het indienen van een volledig uitgewerkt wetenschappelijk onderzoeksvoorstel. De deadline voor het indienen van een vooraanvraag is 1 april 2024. De deadline voor het indienen van een volledig uitgewerkt wetenschappelijk onderzoeksvoorstel is 1 juli 2024.

Terug naar overzicht