Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
2

Health~Holland oproep HHINT Kickstarter gepubliceerd

Het programma maakt gebruik van financiering op basis van de PPS-toeslag onderzoek en innovatie (PPSTOESLAG).

Aanvragen kunnen worden ingediend door een consortium dat bestaat ​​uit minimaal één onderneming en één onderzoeksorganisatie. Verder moet er sprake zijn van minimaal één in Nederland gevestigde consortiumpartner en minimaal één consortiumpartner buiten Nederland.

Subsidie kan worden verstrekt voor onderzoek dat valt binnen het maatschappelijk thema ‘Gezondheid & Zorg’, zoals geconcretiseerd in de Kennis- en Innovatieagenda 2024-2027, en de doelen van de regeling. Het project omvat fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, of een combinatie daarvan. Het bedrag aan PPS-toeslag dat kan worden aangevraagd ligt tussen de € 50.000 en € 120.000 per project.

Onderzoeksorganisaties kunnen tot 70% van hun eigen subsidiabele kosten met PPS-subsidie ​​financieren indien het gaat om fundamenteel en industrieel onderzoek, en tot 60% van hun eigen subsidiabele kosten als het gaat om experimentele ontwikkeling. Nederlandse mkb-bedrijven kunnen PPS-subsidies gebruiken om tot 60% van hun subsidiabele bedragen te financieren indien het gaat om fundamenteel en industrieel onderzoek. Bij experimentele ontwikkeling geldt een maximum van 40% van de subsidiabele kosten. Grote ondernemingen, andere particuliere partijen en buitenlandse mkb-bedrijven mogen geen gebruik maken van de PPS-subsidie.

Daarnaast moeten onderzoeksorganisaties zelf minimaal 10% van de totale projectkosten bijdragen, ongeacht het type onderzoek. For-profit en non-profit ondernemingen moeten zelf minimaal 15% bijdragen voor fundamenteel onderzoek en industrieel onderzoek. In het geval van experimentele ontwikkeling, is de cofinanciering minimaal 30% van de totale projectkosten.

Aanvragen kunnen tot en met 19 september 2024 per e-mail (tki@health-holland.com) worden ingediend bij Health~Holland.

Terug naar overzicht