Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
2

SVOH-regeling voortaan open voor alle verhuurders

Ten eerste zijn wijzigingen aangebracht om de regeling beter aan te laten sluiten bij de verduurzaming en het onderhoud van monumentale huurwoningen. Daarnaast is de doelgroep verbreed (waarmee de subsidie beschikbaar komt voor alle verhuurders behalve woningcorporaties), is er een meldcode opgenomen en zijn er wijzigingen doorgevoerd ten behoeve van de uniformiteit met andere subsidieregelingen.

Monumentale huurwoningen
Monumenten konden niet of moeilijk voldoen aan een aantal eisen in de originele regeling. Veel van de voorgestelde maatregelen waren niet of slechts in beperkte mate toepasbaar in monumenten. Zo hebben veel monumenten geen spouwmuur of mag er geen HR++ glas en buitengevelisolatie worden aangebracht vanwege de monumentale waarde. Ook zijn de kosten voor energiebesparende- of onderhoudsmaatregelen bij monumenten vaak hoger, omdat ook aan strenge eisen moet worden voldaan om de monumentale waarde in stand te houden. Hierdoor vormde het (forfaitaire) subsidiebedrag niet altijd een goede afspiegeling van de kosten.

Met de nu doorgevoerde wijzigingen zijn aparte maatregelen (zoals achterzetbeglazing) en eisen (bijvoorbeeld een lagere minimale oppervlakte voor hoogrendementsglas of een lagere isolatiewaarde) in de regeling opgenomen voor monumenten, zodat ook voor deze monumentale huurwoningen een subsidie kan worden verkregen.

Verbreding doelgroep
Aanvankelijk stond de SVOH alleen open voor kleine verhuurders met gereguleerde huurwoningen en verhuurders met gereguleerde huurwoningen boven de liberalisatiegrens. Met de nu gepubliceerde wijziging is de regeling ook opengesteld voor verhuurders met huurwoningen in de vrije sector.

Om het verduurzamingstempo in de gehele private huursector te verhogen, wordt verder de eis losgelaten dat verhuurders maximaal 100 gereguleerde huurwoningen in bezit hebben en voor maximaal 50 huurwoningen subsidie kunnen aanvragen. Die eisen waren eerder gesteld om enkel verhuurders te subsidiëren die geraakt waren door de huurbevriezing van 2021 en onvoldoende profiteerden van een tegemoetkoming via een tariefsverlaging van de verhuurderheffing. Nu het doel is om energiebesparing in de private huursector te stimuleren, zijn de eerder gestelde eisen niet meer relevant. Het doel is immers om iedere private huurwoning te verduurzamen. Om dezelfde reden worden ook subsidieaanvragen voor onzelfstandige woningen toegestaan.

Wijzigingen ten behoeve van de uniformiteit met de ISDE en SVVE
Omwille van de uniformiteit met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) en de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • toestaan van één energiebesparende maatregel;
  • toevoegen van een minimale oppervlakte-eis voor buitenkozijnen;
  • wijziging in de maten voor glasoppervlak;
  • opnemen van de meldcode;
  • verplicht gebruik HFK-vrije blaasmiddelen bij toepassing van gespoten PIR of PUR.


Verplichting om huurders op de hoogte te stellen van de subsidie
Tot slot is in de regeling opgenomen dat verhuurders worden geacht om aan huurders te melden dat zij een subsidie voor energiebesparing of onderhoud hebben verkregen. Vaak wordt een huurverhoging doorgevoerd nadat een woning wordt verduurzaamd, zodat de investering over de jaren heen kan worden afgeschreven. Als huurders op de hoogte zijn van de subsidie, kunnen ze beter beoordelen of de huurverhoging in verhouding staat tot de gemaakte kosten.

Terug naar overzicht