Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
2

€ 206 miljoen voor aanpak slecht geïsoleerde woningen

Op basis van deze regeling kan aan gemeenten een specifieke uitkering (een zogeheten SPUK) worden verstrekt om slecht geïsoleerde woningen te verduurzamen in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma. Het betreft daarbij woningen van eigenaar-bewoners en woningen in (gemengde) verenigingen.

De regeling is een uitwerking (voor de jaren 2023 en 2024) van actielijn 1 van het Nationaal Isolatieprogramma. Actielijn 1 richt zich op de isolatie van 750.000 woningen van eigenaar-bewoners waarbij gemeenten bewoners ondersteunen. De ondersteuning door gemeenten kan naast het financieren van energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen, ook betrekking hebben op het activeren van eigenaar-bewoners en/of gemengde verenigingen, het adviseren welke maatregelen kunnen worden genomen in de woning als op het aanvragen van subsidie en het adviseren over of bemiddelen in krediet voor de financiering van isolatie- en ventilatiemaatregelen, zoals de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds.

In totaal is er voor de regeling € 206.625.000 beschikbaar. Op basis van de regeling kan een gemeente aanspraak maken op maximaal het voor die gemeente gereserveerde budget voor 2023 en 2024. De middelen die aan de gemeente ter beschikking worden gesteld, zijn gebaseerd op een verdeelsleutel, die betrekking heeft op het aantal slecht geïsoleerde woningen in combinatie met inkomens met een risico op energiearmoede. Wanneer een gemeente voor 2023 en 2024 geen aanvraag doet of minder aanvraagt dan het voor 2023 en 2024 gereserveerde budget, zal worden bezien of de middelen kunnen worden toegevoegd aan het voor de gemeente gereserveerde bedrag in de tweede tranche van de regeling.

Aanvragen kunnen van 1 maart 2023 tot en met 31 mei 2023 en van 1 september 2023 tot en met 31 oktober 2023 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Terug naar overzicht