Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
2

ZonMw-oproep voor programma Grip op Onbegrip

ZonMw heeft een oproep gepubliceerd in het kader van het actieprogramma Grip op Onbegrip. Het gaat om de oproep 'Zorg en Veiligheid – Domein overstijgend samenwerken'.

Het doel van deze oproep is het versterken van regionale samenwerkingsverbanden waarin partners uit het zorg- en veiligheidsdomein samenwerken, ten behoeve van een betere zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag met (zeer) complexe problematiek. Waar relevant wordt de verbinding met het sociaal domein verstevigd. Bestaande regionale samenwerkingsverbanden kunnen een subsidieaanvraag indienen om een aantal inhoudelijke thema’s op het gebied van zorg en veiligheid in de praktijk te brengen. Dit wordt gedaan door het inrichten van een gezamenlijk leer- en verbeterproces.

Het aangevraagde budget wordt ingezet voor een aantal inhoudelijke thema’s op het gebied van zorg en veiligheid, de projectcoördinatie en het leer- en verbeterproces. Het inrichten van een leer- en verbeterproces is gekoppeld aan de inhoudelijke thema’s (minimaal twee tot maximaal zes) op het gebied van zorg en veiligheid. Deze zijn:

  • Regio in beeld;
  • Efficiënter inrichten van bestuurlijke en uitvoerende overlegtafels;
  • Versterken verbinding met het sociaal domein;
  • Heldere en concrete afspraken over op- en afschalen;
  • Heldere en concrete afspraken over casus- en procesregie;
  • Toepassing van privacy- en gegevensdeling.


Eén partij dient namens het regionale samenwerkingsverband een subsidieaanvraag in en fungeert als hoofdaanvrager. Per veiligheidsregio kan één subsidieaanvraag worden ingediend. Het samenwerkingsverband bestaat uit relevante partijen uit het zorg- en veiligheidsdomein (zoals Ggz, Zorg- en Veiligheidshuis, politie, Gemeente/GGD, vertegenwoordigers van cliënten en naasten, OM en reclassering, beschermd wonen, eerstelijnszorg, onderzoeks- of onderwijsinstelling).

Per veiligheidsregio is maximaal € 400.000 gereserveerd. Projecten hebben een looptijd van maximaal drie jaar. Er wordt verplicht minimaal 20% cofinanciering ingebracht. Aanvragen kunnen tot en met 12 april 2022 worden ingediend via MijnZonMw.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zorg-en-veiligheid-domein-overstijgend-samenwerken-1/

Terug naar overzicht