Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
2

Verlenging regeling coronabanen in de zorg opgeschort

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) schort de eind vorig jaar aangekondigde verlenging van de Subsidieregeling coronabanen in de zorg (CBZORG, ook bekend als COZO) tijdelijk op.

Dit betekent dat zorgaanbieders voorlopig geen aanvraag kunnen doen voor COZO-subsidie voor de periode januari tot en met juni 2022.

Het besluit tot opschorting van de verlenging heeft minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport genomen na een signaal van mogelijk misbruik van de regeling. De minister wil eerst duidelijkheid over de aard en omvang van de signalen van mogelijk misbruik voordat overgegaan wordt tot verlenging van de COZO.

De COZO is een regeling die ingezet is als crisismaatregel tijdens de coronapandemie om zorgmedewerkers te ontlasten in ondersteunende functies. In 2022 zou de COZO opnieuw verlengd worden, waardoor de regeling zou lopen tot en met 30 juni 2022.

Het uitgangspunt nu is dat zorgaanbieders op een later moment aanspraak kunnen maken op de COZO voor de periode januari tot en met 2022. Afhankelijk van de aard en omvang van de signalen kan het zijn dat het ministerie het beleid rondom misbruik en oneigenlijk gebruik in relatie tot de regeling aanpast, voordat de verlenging van de regeling ingaat.

Coronabanen in de zorg zijn tijdelijke banen in de zorg in ondersteunende functies. Door deze coronabanen worden zorgmedewerkers ontlast bij de buitengewoon hoge zorgvraag van corona. De COZO financiert de volledige loonkosten en daarnaast een opslag voor de begeleiding van deze banen. In 2021 werd voor bijna € 84 miljoen subsidie verleend vanuit de regeling.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/02/02/verlenging-regeling-coronabanen-in-de-zorg-tijdelijk-opgeschort

Terug naar overzicht