Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
2

Opnieuw subsidie beschikbaar voor Fries onderwijs

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben een nieuw openstellingsbesluit vastgesteld voor de Subsidieregeling Frysk foar no en letter 2021-2024 (FFNEL).

De regeling gaat dit jaar van 14 februari tot en met 15 november open met een subsidieplafond van € 275.000.

Scholen in Fryslân kunnen op basis van de regeling subsidie aanvragen voor het versterken van het Friestalig onderwijs. Bijvoorbeeld voor het aanstellen van leerkrachten voor het Fries of de aanschaf van lesmateriaal.

Alle onderwijssectoren komen in aanmerking voor subsidie: kinderopvanglocaties, primair en voortgezet onderwijs, mbo, hbo, wo en speciaal onderwijs. Het maximale subsidiebedrag verschilt per onderwijssector.

Zie ook: https://www.fryslan.frl/opnieuw-subsidie-beschikbaar-voor-fries-onderwijs en https://www.fryslan.frl/besluitenlijst-gedeputeerde-staten-1-februari-2022

Terug naar overzicht