Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
2

NRO-oproep 'Samenwerkend onderzoeken' geopend

NWO-onderdeel NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) heeft de oproep 'Samenwerkend onderzoeken aan Nationaal Programma Onderwijs-thema’s mbo-ho' gepubliceerd.

Deze subsidieronde richt zich op samenwerkingsverbanden die nauw samenwerken ten behoeve van kenniscirculatie in het mbo, hbo en/of wo. Nieuwe inzichten over werkzame elementen omtrent de Nationaal Programma Onderwijs-aanpakken worden ontwikkeld en bestaande kennis wordt gedeeld en benut om onderbouwde keuzes te maken door professionals omtrent de Nationaal Programma Onderwijs-aanpakken.

Samenwerkingen kunnen de middelen vanuit deze oproep inzetten voor activiteiten ten behoeve van kenniscirculatie:

  • eerste inzichten ontwikkelen over werkzame elementen omtrent aanpakken op één van de Nationaal Programma Onderwijs-thema’s; én
  • ontwikkelde en/of bestaande kennis op ditzelfde thema delen en benutten binnen de eigen praktijk om de kwaliteit van de aanpakken te verbeteren.


De focus in deze subsidieronde ligt echter wel op het ontwikkelen van kennis. Deze activiteiten dragen bij aan evidence-informed werken in het onderwijs en indien mogelijk en relevant, aan de versterking van de wetenschappelijke onderwijskennisbasis in Nederland.

Aanvragen kunnen worden ingediend door samenwerkingsverbanden. De samenstelling van dit samenwerkingsverband hangt af van het gekozen thema:

  • Thema 1 - Soepele in- en doorstroom: mbo-, hbo- en wo-instelling zijn minimaal verplicht;
  • Thema 2 - Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding: mbo-, hbo- en wo-instelling zijn minimaal verplicht;
  • Thema 3 - Ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages: mbo- en hbo-instelling zijn minimaal verplicht;
  • Thema 4 - Ondersteuning en begeleiding op het gebied van coschappen medische opleidingen: twee of meer wo-instellingen zijn minimaal verplicht;
  • Thema 5 - Specifiek Lerarenopleidingen: hbo- en wo-instelling zijn minimaal verplicht;
  • Thema 6 - Aanpak jeugdwerkloosheid: twee of meer mbo-instellingen minimaal verplicht.


Andere onderzoeksinstellingen in het Koninkrijk der Nederlanden die onafhankelijk onderwijsonderzoek doen kunnen optioneel deelnemen.

De subsidie is maximaal € 250.000 per project met een maximale looptijd van achttien maanden.

De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 8 maart 2022. Uitgewerkte aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 maart 2022.

Zie voor meer informatie: https://www.nro.nl/calls/samenwerkend-onderzoeken-aan-nationaal-programma-onderwijs-themas-mbo-ho

Terug naar overzicht