Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
2

Meer budget voor groenere Brabantse schoolpleinen

De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant (BUURTNB) gewijzigd.

Met de wijziging wordt het subsidieplafond voor het onderdeel 'Schoolpleinen van de toekomst' voor de resterende periode tot eind 2022 verhoogd van € 3.500.000 naar € 4.020.000. Aangezien eind 2021 het subsidieplafond voor dit onderdeel al uitgeput was, kunnen door deze verhoging in 2022 alsnog aanvragen worden gehonoreerd.

Gezien het relatief lage subsidieplafond dat nog resteert voor de rest van het aanvraagtijdvak tot en met 13 december 2022, is het maximale subsidiebedrag per project wel tegelijkertijd verlaagd van € 14.000 naar € 10.000 per project.

Over de regeling
Het doel van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant is het stimuleren van buurtcultuurprojecten die de leefbaarheid in buurten versterken.

In het kader van het onderdeel 'Schoolpleinen van de toekomst' kunnen verenigingen en stichtingen met een doelstelling op het gebied van onderwijs subsidie aanvragen voor projecten gericht op het stimuleren van de realisering van gezonde, klimaatbestendige en groene schoolpleinen. De subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000 per project.

Zie ook: https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/natuur-en-landschap/2022/extra-budget-subsidieregeling-groene-schoolpleinen

Terug naar overzicht