Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
2

Verhoging vergoedingspercentage NOW-3 officeel gepubliceerd

Er is een wijziging van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3) gepubliceerd.

Belangrijkste wijziging betreft de al aangekondigde aanpassing van de percentages van de vierde tranche van de NOW. Daarnaast zijn er aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot verzoeken tot intrekking van verleningsbeschikkingen en is het vereiste van een overeenkomst over werkbehoud gewijzigd.

Het vergoedingspercentage wordt verhoogd naar maximaal 85% van de loonsom. Dit is hoger dan het vergoedingspercentage in de derde tranche (80%). De andere parameters worden gelijkgetrokken met die van de derde tranche. De vrijstelling van de loonsomdaling blijft staan op 10% van de loonsom in de referentiemaand. Tot slot blijft ook de omzetdrempel staan op 20%.

De meerkosten van deze wijziging van de percentages voor de vierde tranche worden geraamd op € 814 miljoen. Hoe hoog de daadwerkelijke uitgaven aan de NOW zullen zijn is lastig te voorspellen. De uitgaven hangen sterk af van het aantal aanvragen van werkgevers en de omvang van deze aanvragen (op basis van de verwachte loonsom- en omzetdaling).

Terug naar overzicht