Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
2

Ontwerpbesluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Tweede Kamer een ontwerpbesluit gestuurd met daarin de regels voor experimenten met het verstrekken van subsidies voor zogeheten generieke werkgeversvoorzieningen.

Onder generieke werkgeversvoorzieningen worden werkplekaanpassingen verstaan die werkgevers in staat stellen werkprocessen toegankelijk te maken voor gelijktijdig of opeenvolgend gebruik door meerdere personen met een structurele functionele beperking.

De huidige subsidiesystematiek voor werkplekaanpassingen gaat uit van het individuele dienstverband tussen werkgever en werknemer. Het kabinet wil dit echter verbreden naar voorzieningen die ook de werkplek zelf inclusief maken. Met het nu bekendgemaakte ontwerp van het 'Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen' wil het kabinet daarom experimenteren met het stapsgewijs loslaten van het individuele dienstverband als voorwaarde voor een werkgeversvoorziening.

De kerngedachte is dat een werkgever bij het UWV een aanvraag voor een werkplekaanpassing moet kunnen doen vanuit de intentie om daarmee meerdere of opeenvolgende werknemers met een vergelijkbare beperking in dienst te nemen. De schaalvergroting die mogelijk wordt met deze verruimde toepassing van voorzieningen moet het UWV en werkgevers ook meer ruimte geven voor de toepassing van technologische innovaties in het belang van een inclusieve werkvloer.

Op basis van het ontwerpbesluit – dat per 1 juli 2021 in werking moet treden – kunnen werkgevers bij het UWV subsidie aanvragen voor de kosten voor voorzieningen bedoeld om een dienstbetrekking met een persoon met een structurele functionele beperking aan te gaan of voort te zetten. De subsidie voor het realiseren van een generieke werkgeversvoorziening is toegankelijk voor alle reguliere werkgevers in de markt- en overheidssector. De focus van het experiment ligt echter op ondersteuning van marktwerkgevers.

Voor subsidieverlening op grond van het besluit is van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 € 6 miljoen beschikbaar en van 1 januari 2022 tot en met 31 juni 2022 € 12 miljoen.

Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/02/01/ontwerp-besluit-experimentele-subsidie-generieke-werkgeversvoorzieningen

Terug naar overzicht