Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
2

Wijzigingen aangekondigd in subsidies natuur en landschap Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben een aantal wijzigingen bekendgemaakt in de regels van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Daarnaast is er voor de doelstellingen en subsidiemogelijkheden voor 2019 in het kader van het SNL een ontwerp Natuurbeheerplan vastgesteld.

De wijzigingen in het SNL hebben betrekking op de subsidie voor natuurbeheer, agrarisch beheer en landschapsbeheer. Terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, Groninger Landschap, Natuurmonumenten) particuliere grondeigenaren en collectieven van agrariërs kunnen een vergoeding krijgen voor het beheer en de inrichting van (agrarische) natuurbeheer en landschappen. De aangepaste regeling wordt binnenkort in het Provinciaal blad gepubliceerd.

 

Het ontwerp Natuurbeheerplan 2019 (NBP) geeft een omschrijving van zowel beleidsdoelen als subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden, agrarische natuur en landschapselementen in de provincie. Het ontwerp wordt binnenkort in het Provinciaal blad bekendgemaakt. Vanaf dat moment wordt het ook zowel analoog als digitaal ter inzage aangeboden.

Terug naar overzicht