Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
2

Voorjaarsbrochure SDE+ 2018 gepubliceerd

Op 13 maart start de voorjaarsronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+ 2018. In 2018 is SDE+ opengesteld voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en hernieuwbare warmte of een combinatie van hernieuwbare warmte én elektriciteit (WKK). U kunt uw aanvraag indienen binnen een aantal categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind en Zon. In de voorjaarsbrochure SDE+ 2018 wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden binnen deze categorieën.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2017 zijn:

  • Biomassa: de categorieën Verlengde levensduur worden in 2018 niet opengesteld;
  • Geothermie: het TNO rapport ‘Specificaties geologisch onderzoek voor geothermieprojecten – Rapportagevereisten SDE+ en RNES’ is geactualiseerd. Hierin staat beschreven waar de geologische onderbouwing voor de SDE+ subsidieaanvraag minimaal aan moet voldoen;
  • Wind: voor subsidieaanvragen in de categorieën Wind op land en Wind op primaire waterkering wordt gebruikgemaakt van de gemeentelijke indeling per 31 december 2017. De omschrijving voor ‘Wind op primaire waterkering’ is aangepast aan de nieuwe definities in de ‘Regeling veiligheid primaire waterkering 2017’. Meer informatie hierover vindt u op de website;
  • Zon-PV: vanaf 2018 wordt voor Zon-PV onderscheid gemaakt voor elektriciteit die op het net wordt ingevoed ‘netlevering’ en elektriciteit die zelf wordt gebruikt ‘niet-netlevering’. Hierdoor hebben de categorieën Zon-PV elk twee correctiebedragen en twee basisenergieprijzen. In de subsidieaanvraag geeft u aan wat het verwachte eigen verbruik gaat zijn. In een Kamerbrief van 31 januari licht minister Wiebes (EZK) dit besluit toe;
  • Zonthermie: de SDE+ 2018 onderscheidt twee categorieën Zonthermie. Kleinschalige Zonthermie met een thermisch vermogen ≥ 140 kW en < 1 MW en een categorie met een thermisch vermogen ≥ 1 MW. Om in aanmerking voor subsidie te komen in 2018 moet het licht-absorberende oppervlak een geïntegreerd geheel zijn met de lichtdoorlatende laag die zorgt voor isolatie, bijvoorbeeld een glazen plaat of buis. 

Klik hier voor inzage in de Voorjaarsbrochure. 

 

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) heeft vier pijlers. Er is sprake van:

  • één integraal budgetplafond;
  • een gefaseerde openstelling;
  • een maximum fasebedrag en
  • een vrije categorie.

Terug naar overzicht