Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
2

Tussentijdse evaluatie van het programma Erasmus+ gepubliceerd

Uit de tussentijdse evaluatie van het programma blijkt dat Erasmus+ in het algemeen erg gewaardeerd wordt. Erasmus+ kan wel meer kansen bieden aan mbo-studenten en er moet worden ingezet op de hervorming van onderwijssystemen. Ook kan het programma vereenvoudigd worden. Naast meer aandacht voor de mobiliteit voor mbo-studenten, wil de Europese Commissie ook verder onderzoeken hoe het volwassenenonderwijs een centralere plaats kan krijgen in Erasmus+.

Erasmus+ kan verder worden vereenvoudigd door bijvoorbeeld aanvraag- en rapportageprocedures te versimpelen. De Commissie wil vanaf 2018 gebruik gaan maken van webformulieren voor subsidieaanvragen. Ook kan Erasmus+ doelgerichter worden door minder prioriteiten te stellen. 

 

In 2018 zal de Commissie met een voorstel komen voor de opvolger van Erasmus+, waarna de onderhandelingen tussen de Commissie, Raad en het Europees Parlement kunnen beginnen. Het nieuwe programma zal in 2021 van start gaan. Klik hier voor inzage in het evaluatierapport. 

Terug naar overzicht