Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
2

Rectificatie Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018

31 januari 2018 publiceerde de provincie Fryslân de Subsidieregeling herbestemming en sloop 2018 en 1 februari het bijbehorende subsidieplafond. Per abuis was het subsidieplafond niet vernoemd en in de regeling ontbrak een aantal paragrafen en bepalingen.

Met de Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018 wil de provincie het herbestemmen van panden naar andere functies of het slopen van panden stimuleren. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan het verbeteren en versterken van de woon- en leefomgeving in de dorpen en steden van Friesland. De regeling bestaat uit drie paragrafen, waarvoor in totaal € 2 miljoen beschikbaar is. Aanvragen kunnen worden ingediend van 5 februari tot en met 28 december 2018. De regeling is niet bestemd voor woningcorporaties.

Terug naar overzicht