Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
2

Alternatieven voor Proefdieren - Willy van Heumenprijs (€ 15.000)

Tot 8 maart 2017 kunnen er kandidaten worden aangemeld voor de Willy van Heumenprijs. Deze prijs van € 15.000 wordt eens per 2 jaar door het Willy van Heumenfonds uitgereikt, aan een persoon of organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het bevorderen dat het gebruik van proefdieren voor medische doeleinden beperkt wordt tot de werkelijk noodzakelijke proefnemingen en dat alternatieven voor het gebruik van proefdieren zo goed mogelijk worden benut.

De prijs van de Stichting Stimuleringsfonds Alternatieven voor Proefdieren (Willy van Heumenfonds) wordt in nauwe samenwerking toegekend met de programmacommissie van het ZonMw-programma 'Meer Kennis met Minder Dieren' (MKMD). In aanmerking komen wetenschappers/onderzoekers die in de afgelopen 2 jaar een afgerond onderzoek gepubliceerd hebben waarmee een substantiële bijdrage is geleverd aan het vervangen, verminderen of verfijnen van dierproeven (3V’S). Zelfnominatie voor de prijs is ook mogelijk.

Het Willy van Heumenfonds wil met de prijs:

  • het grote belang van gedegen onderzoek naar alternatieven onderstrepen;
  • wetenschappers stimuleren tot het doen van meer en intensiever onderzoek;
  • de overheid aansporen om daarvoor, meer nog dan voorheen, gelden ter beschikking te stellen.

Terug naar overzicht