Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
2

Jonge Landbouwersregeling door provincies goedgekeurd

De Nederlandse provincies zijn akkoord met de Jonge Landbouwersregeling. In het besluitvormingsproces rondom deze regeling zijn in januari een aantal besluiten genomen. In het akkoord zijn de volgende afspraken opgenomen:
De Jonge Landbouwersregeling is bestemd voor iedereen onder de 41 jaar, onder voorwaarde dat er niet eerder subsidie op grond van deze regeling is verstrekt;
Subsidie wordt zo veel mogelijk vlak voor of na volledige bedrijfsovername toegekend. De oorspronkelijke eis, dat een aanvrager in de afgelopen drie jaar een bedrijf volledig overgenomen of opgericht moet hebben, is komen te vervallen;
Indien de aanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband, in de vorm van bijvoorbeeld een maatschap of BV is de uitbetaling van de subsidie evenredig aan het percentage eigen vermogen van de aanvrager in deze samenwerking;
Om te voorkomen dat de uitvoeringskosten per aanvraag te hoog worden is een minimaal aan te vragen bedrag vastgesteld. Er is tevens een maximaal aan te vragen bedrag vastgesteld, om met het beperkte budget toch een groter aandeel jonge agrariërs in aanmerking te laten komen. Er kan minimaal € 10.000 en maximaal € 20.000 worden aangevraagd; 
De investeringen die in aanmerking komen voor de Jonge Landbouwersregeling komen gecategoriseerd op een investeringslijst te staan, waarbij de hoogst gerankte investeringen via een tendersysteem eerst in aanmerking komen. De investeringen worden gerankt in vijf categorieën, waarbij duurzaamheid de leidraad zal zijn van de toekenning van de categorie. De meer reguliere investeringen komen daarmee in de lagere categorieën;
De eerste openstelling van de nieuwe Jonge Landbouwersregeling vindt na de zomer van 2015 plaats. Het budget van de gemiste openstelling van 2014 wordt verdeeld over de jaren 2015-2020.

Terug naar overzicht