Nieuws

feb
2

Groningen kiest voor gezamenlijke aanpak van koopwoningen in krimpgebied

In de krimpregio's in Groningen komen steeds meer goedkope koopwoningen leeg te staan. De provincie en de betrokken gemeenten hebben, samen met onder andere de Rabobank, de NVM, de NAM en het Kadaster besloten, dit gezamenlijk aan te gaan pakken. Onder de titel 'Gronings Gereedschap' werden de gezamenlijke bevindingen onlangs gepresenteerd in het provinciehuis.

In 2014 is door middel van verschillende experimenten ervaring opgedaan met allerlei mogelijke oplossingen, om er achter te komen, wat werkt en wat niet. Dat leidde tot Gronings Gereedschap: een instrument dat kan worden gebruikt om te voorkomen dat door leegstand en gebrek aan onderhoud buurten en wijken in krimpregio's nog verder verslechteren.

Zo is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het ruilen van onverkoopbare koopwoningen voor huurwoningen. Een woningcorporatie kan dan op de plaats van de koopwoning een woning bouwen die beter te verhuren is. Ook zijn er experimenten uitgevoerd met het levensloopbestendig en energiezuiniger maken van woningen. Daarmee worden huizen aantrekkelijker. Het is de bedoeling, dat verschillende krimpgebieden van elkaars ervaringen leren.

De gezamenlijke aanpak zal in 2015 worden voortgezet. De problematiek wordt de komende tijd breed onder de aandacht gebracht, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Ook proberen de organisaties meer partijen te interesseren om deel te nemen aan de coalitie. Daarnaast zullen stappen gezet worden op weg naar een fonds dat hiervoor gebruikt kan gaan worden.

Terug naar overzicht