Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
2

Gebruik Garantie Ondernemingsfinanciering neemt sterk toe

In 2014 is het gebruik van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) sterk toegenomen. Recent onderzoek, dat werd uitgevoerd door Mazars Berenschot in opdracht van het ministerie van Economische zaken, laat zien dat 50% van het krediet dat onder de GO is verstrekt direct een bijdrage heeft geleverd aan het verhogen van de kredietverlening aan het mkb. De groei is zichtbaar in het aantal verstrekte garanties en het totaalbedrag aan verstrekte garanties. Deze stegen respectievelijk met ruim 100% en 125% ten opzichte van 2013.

De Garantie Ondernemingsfinanciering is bestemd voor ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland en met voldoende rentabiliteits- en continuiteitsperspectieven. Gezien de omvang van de te verstrekken bankleningen is de regeling gericht op grote en middelgrote ondernemingen. Sinds 3 maart 2010 is het ook mogelijk om binnen de GO-regeling een bankgarantiefaciliteit te verkrijgen.
De regeling biedt banken een garantie van vijftig procent voor nieuwe bankleningen van minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 50 miljoen. De risico's voor de banken nemen hierdoor af, waardoor ondernemingen meer kans van slagen hebben bij het aantrekken van nieuwe bankleningen. Voor een aanvraag voor financiering met overheidsgarantie onder de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering dient u zich te wenden tot één van de tot de GO-regeling toegelaten banken.

Terug naar overzicht