Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
2

€ 1 miljoen subsidie voor culturele projecten in Gelderland

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben voor € 1 miljoen subsidie verstrekt aan projecten op het gebied van Podiumkunsten, Beeldende kunst, Mode en vormgeving en Festivals. De subsidie kon worden aangevraagd door partners van het programma 'Gelderland Cultuurprovincie!'. Van de 49 aanvragen, die voor subsidie in aanmerking kwamen, werden er uiteindelijk 29 gehonoreerd. Er zijn 90 ingediende aanvragen afgewezen.

Ingediende aanvragen zijn in twee rondes beoordeeld. De eerste ronde bestaat uit een formele toets, waarin is bekeken, of aan alle gestelde regels is voldaan en of alle verplichte onderdelen ook daadwerkelijk aanwezig waren. Bij 51 aanvragen was dit niet het geval. Deze zijn verder niet in de beoordeling meegenomen. In de meeste gevallen ontbrak een sluitende begroting, waardoor de uitvoerbaarheid van het project niet kon worden vastgesteld.

De overgebleven 83 aanvragen zijn in een tweede ronde op kwaliteit beoordeeld. Hierbij zijn volgens de toetsingscriteria steeds puntenaantallen toegekend, waarbij 34 aanvragen minder dan het vereiste minimum van 60 punten scoorden. Ook deze aanvragen zijn afgewezen. De 49 resterende aanvragen zijn ten slotte per thema van hoog naar laag gerangschikt. Van 20 aanvragen is uiteindelijk de subsidie toch nog geweigerd, omdat het beschikbare subsidieplafond werd overschreden.

Meer informatie over de beoordeling van alle aanvragen is terug te vinden in de Verdeelnotitie derde tender.

Terug naar overzicht