Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
2

Zuid-Holland verlengt subsidie publieksbereik archeologie

Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, musea, oudheidkamers, historische verenigingen, stichtingen en bibliotheken in Zuid-Holland, universiteiten, archeologische bureaus, archeologen en historici.

Bovenstaande doelgroepen kunnen subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

  • het inrichten van een ruimte waar geïnteresseerden interactief of actief kunnen deelnemen aan archeologische activiteiten;
  • het organiseren van een archeologische tentoonstelling op een publiektoegankelijke locatie;
  • het openbaar toegankelijk maken van een archeologische opgraving, waarbij actieve deelname van belangstellenden wordt gestimuleerd;
  • het maken van een publicatie bedoeld voor een breed publiek van de resultaten van een opgraving, een onuitgewerkt veldonderzoek of een synthetiserend onderzoek; of
  • het bijdragen aan het verbeelden van archeologie, bij voorbeeld het verbeelden van archeologie in het landschap.

De hoogte van de subsidie bedraagt nu maximaal 80% (voorheen 50%) van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 500 en een maximum van € 20.000.

Aanvragen kunnen van 15 juli 2024 tot en met 1 december 2024 worden ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Het nog bekend te maken budget wordt voortaan verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Voorheen werd het budget verdeeld na rangschikking van de aanvragen op basis van diverse criteria.

Terug naar overzicht