Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
2

Startende agrariërs kunnen nu ook lenen voor verduurzaming

Vanaf 1 januari 2020 is het voor startende agrarische ondernemers mogelijk een lening aan te vragen voor het verduurzamen van hun bedrijf.

Dit met behulp van de afgelopen september aan de subsidiemodule Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL) toegevoegde nieuwe mogelijkheid van borgstelling voor specifieke kredieten die aan starters en overnemers worden verstrekt om – naast de financiering van de start of overname – ook extra investeringen te kunnen financieren. Het stimuleren van het verstrekken van deze zogeheten vermogensversterkende kredieten (VVK) is, als onderdeel van de uitwerking van het Bedrijfsovernamefonds Jonge Boeren, opgenomen in het Regeerakkoord.

De nieuwe borgstellingsregeling voor vermogensversterkende kredieten geeft ondernemers de kans om tot drie jaar na overname een lening af te sluiten om te investeren in de toekomstbestendigheid van het bedrijf. Mocht een bedrijf onverhoopt failliet gaan, dan staat het Rijk daarvoor garant. Het is de verwachting dat financiers door deze regeling € 800 miljoen tot € 1 miljard extra kunnen uitlenen.

Om gebruik te kunnen maken van de regeling wordt het investeringsplan van startende agrariërs getoetst op de volgende criteria: het sluiten van kringlopen, het versterken van de sociaaleconomische positie van de boer in de keten, de klimaatopgave, ecosystemen, vitaliteit van het platteland, dierenwelzijn en waardering voor voedsel. Naast het voldoen aan één van de kringlooplandbouwcriteria moeten de investeringen aantonen dat de rentabiliteit, en daarmee het toekomstperspectief van het bedrijf, verbeterd is ten opzichte van vóór de overname.

Boeren en tuinders kunnen via de Rabobank vanaf 1 januari 2020 gebruik maken van de regeling. De Rabobank vraagt de borgstelling voor VVK aan via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Kijk voor meer informatie ook op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/01/02/startende-agrarische-ondernemers-krijgen-kans-bedrijf-te-verduurzamen en https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-de-landbouw-bl/extra-mogelijkheden-binnen-het-bl/vermogensversterkend-krediet-vvk

Terug naar overzicht