Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
2

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heropent subsidieregelingen

Van 1 januari tot en met 31 december 2019 zijn de subsidies Regionaal partnerschap voor water en bodem Utrecht en Zuid-Holland, en Samenwerken aan Bodem & Water 2018-2021 Noord-Holland weer geopend voor aanvragen. Beide regelingen worden uitgevoerd door het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

De subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem Utrecht en Zuid-Holland is bedoeld om agrariërs te stimuleren bovenwettelijke maatregelen te nemen die een positief effect hebben op de kwaliteit van water en bodem en de biodiversiteit met regionaal maatwerk. Hiervoor is voor 2019 € 200.000 beschikbaar. De subsidie kan niet worden aangevraagd voor de maatregel 'Greppels in perceel dichten.' Alle andere in de regeling genoemde maatregelen komen wel voor subsidie in aanmerking. 

 

De Subsidieregeling Samenwerken aan Bodem & Water 2018-2021 Noord-Holland is bedoeld voor het creëren van meer waterbewustzijn in de agrarische sector en het verbeteren van water- en bodemkwaliteit en de biodiversiteit. Voor deze regeling is een subsidieplafond van € 100.000 voor het komende jaar vastgesteld. Alle in de regeling genoemde maatregelen onder het thema 'voldoende Zoetwater' en de maatregel 'aanleggen onderwaterdrainage' als onderdeel van het thema 'Perceel en over-inrichting & beheer investeringsmaatregelen' zullen niet opengesteld worden voor aanvragen. 

Terug naar overzicht