Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
2

Subsidieplafond 2019 voor Subsidieregeling sanering verkeerslawaai gepubliceerd

Staatssecretaris Veldhoven-Van der Meer van Infrastructuur en Waterstaat heeft een wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai gepubliceerd. Met deze wijziging wordt het subsidieplafond voor 2019 vastgesteld, het subsidieplafond voor 2018 verhoogd, en de bijdragen voor de voorbereidingssubsidie aangepast.

Het subsidieplafond voor 2019 bedraagt € 22.390.000. Het subsidieplafond voor 2018 is met terugwerkende kracht vastgesteld op € 14.757.000.  De kosten van voorbereiding van begeleiding van en toezicht op de uitvoering van geluidwerende maatregelen die zijn opgenomen in Bijlage A van de regeling, sluiten niet goed meer aan bij de werkelijke kosten die gemeenten voor deze activiteiten moeten maken. Ook is de hoogte van de subsidie in deel B en deel C van de tabel sinds 2015 niet gewijzigd. Om deze weer beter aan te laten sluiten bij het huidige prijsniveau zijn de bedragen met gemiddeld 10% verhoogd. Klik hier voor meer informatie over subsidiebedragen. 

 

De regeling kent twee soorten subsidies, de ‘voorbereidingssubsidie’ en de ‘uitvoeringssubsidie’. Een voorbereidingssubsidie omvat de kosten voor de voorbereiding op en de begeleiding van de maatregelen die door de minister kunnen worden vastgesteld, alsmede de kosten van het toezicht op de uitvoering hiervan. De uitvoeringssubsidie financiert de daadwerkelijke realisatie. Een aanvraag voor een subsidie voor voorbereiding, begeleiding en toezicht moet vóór 1 februari van een kalenderjaar bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) worden ingediend. Aanvragen voor een uitvoeringssubsidie kunnen doorlopend worden ingediend. Een uitvoeringssubsidieaanvraag kan alleen worden aangevraagd nadat een aanvraag voor voorbereiding is ingediend. 

Terug naar overzicht