Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
2

Milieulijst 2019 voor MIA/Vamil gepubliceerd

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft een wijziging van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen gepubliceerd. In de bijlage van deze wijziging is de Milieulijst voor 2019 opgenomen. In deze lijst, die jaarlijks wordt aangepast, zijn alle milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor MIA en Vamil opgenomen.

De lijst is ingedeeld in thema’s. Het eerste cijfer van de code waaronder een bedrijfsmiddel op de lijst is vermeld, verwijst naar het betreffende milieuthema: Titel 1 van de 7 milieuthema's is gewijzigd van 'grondstoffen en afval' in 'circulaire economie'. De Milieulijst 2019 biedt veel nieuwe mogelijkheden voor ondernemers die investeren in circulair ondernemen. Daarnaast zijn de belangrijkste wijzigingen in 2019: 

 • Land- en tuinbouw:
  • Nieuwe thema’s:
   • verbeteren van de leefomstandigheden van bijen (F5101),
   • tegengaan van emissie van ammoniak en methaan uit mest (B 2206, B 2207, A 2213),
   • verbeteren bodemstructuur (B2370),
   • het verminderen van voedselverspilling (F 2601, F 2602 en F 2603);
  • verruimde mogelijkheden voor landbouwapparatuur voor sojateelt (A 2353 en A 2354);
  • luisdicht insectengaas en het kasdekreinigingssysteem zijn niet meer opgenomen in de lijst.
 • Mobiliteit:
  • nieuw op de Milieulijst: laadpalen voor zware elektrische voertuigen (F 3721);
  • voordeel voor volledig elektrische voertuigen is aangepast (D 3110);
  • meer mogelijkheden voor:
   • elektrisch aangedreven mobiele machines (F 3413 t/m F 3416),
   • transport op waterstof (A 3311 en F 3710);
  • hybride auto’s en aardgasauto’s zijn niet meer opgenomen in de lijst.
 • Duurzame gebouwen:
  • nieuwe mogelijkheden voor circulaire gebouwen met veel gerecyclede grondstoffen, een materialenpaspoort en een minimale CO2-voetafdruk (G 6100 en D6101);
  • onverwarmde opslagloodsen komen niet meer in aanmerking, tenzij ze aan de zeer strenge eisen voor circulaire gebouwen voldoen (D 6101);
  • voordeel voor ondernemers die hun bedrijfsterrein aanpassen aan het veranderende klimaat (D 6240);
  • gebouwen met een Groenverklaring of met het Slim-Bouwen-keurmerk zijn niet meer opgenomen in de lijst.
 • Klimaat en lucht:
  • Nieuw:
   • het tegengaan van overige broeikasgassen door de industrie (F4200),
   • verwarmingsketels met nog lagere NOx-emissie (B 4309),
   • ontstoffingstechnieken voor hout(pellet)gestookte ketels, kachels of ovens (A 4486).

Klik hier voor inzage in de lijst. U kunt ook zoeken in de digitale tool van RVO.

MIA en Vamil zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën. RVO en de Belastingdienst voeren de regelingen uit.

Terug naar overzicht