Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
2

Deelname aan KunstKoopregeling weer mogelijk

Met de KunstKoopregeling wil het Mondriaan Fonds de particuliere markt versterken en de verkoop van hoogwaardige hedendaagse beeldende kunst stimuleren. Galeries kunnen eens in de twee jaar een aanvraag indienen om aan de Kunstkoopregeling deel te nemen. De eerstvolgende deadline is op 18 februari 2019. De toelating geldt voor de periode 1 juli 2019 tot en met 31 december 2020.

Uitsluitend een in Nederland gevestigde galerie, die minimaal een jaar bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat en als zodanig heeft gefunctioneerd, kan een aanvraag indienen. Een galerie wordt in dit kader omschreven als een professionele en economisch zelfstandig functionerende organisatie met een voor publiek vrij toegankelijke ruimte waar wisselende tentoonstellingen plaatsvinden. Het voornaamste doel is het organiseren van verkooptentoonstellingen en het verkopen van kunstwerken van hedendaagse beeldend kunstenaars of vormgevers die niet eerder door derden zijn verhandeld. (Semi-) overheidsinstellingen, kunstuitlenen en andere gesubsidieerde instellingen kunnen geen aanvraag indienen. 

 

Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is. 

Terug naar overzicht