Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
2

Budget 2019 voor versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector gepubliceerd

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het subsidieplafond gepubliceerd voor de regeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector. Voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2019 wordt een bedrag van € 1,8 miljoen beschikbaar gesteld.

Doel van de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector is het versterken van de omgevingsveiligheid ten aanzien van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen. De regeling geeft een kader voor het verlenen van subsidies aan projecten die bijdragen aan de omgevingsveiligheid. Er is gekozen om de focus te leggen op drie thema’s: verbeteren van de veiligheidscultuur, ketenverantwoordelijkheid en de bevordering van veilige bedrijventerreinen en veilige clusters.

Terug naar overzicht