Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
2

Aanvraagperiode Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds verlengd

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds heeft de aanvraagperiode voor de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties verlengd. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 13 december 2019. Ook is het budget voor 2019 vastgesteld. Het subsidieplafond bedraagt € 1.000.000.

De bijdrage is maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 5.000. Bijdragen van meer dan € 50.000 worden niet verstrekt. De activiteiten, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd mogen de kernkwaliteiten van het Waddengebied niet aantasten.

 

Als het gaat om een evenement moet er bovendien sprake zijn van een kleinschalig, vanuit de lokale gemeenschap georganiseerd cultureel initiatief, waarbij een directe koppeling is gemaakt met de kernkwaliteiten van het Waddengebied. Dit zijn cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle elementen, natuurlijke dynamiek, rust, ruimte, duisternis, landschap en vergezichten. 

Terug naar overzicht