Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
2

Uitvoeringsregeling Krimp en Leefbaarheid Drenthe gepubliceeerd

De Uitvoeringsregeling Krimp en Leefbaarheid heeft tot doel om een positieve impuls te geven aan wonen, werken, bereikbaarheid en burgerkracht. De subsidie wordt verstrekt voor een drietal thema's: beschikbare en kwalitatief goede zorg, gezondheid en vitaliteit door sport en bewegen, en onderwijskansen. Het subsidieplafond voor 2018 bedraagt € 500.000. Aanvragen kunnen jaarlijks vanaf 1 januari tot en met 31 oktober worden ingediend. De regeling vervalt per 1 november 2019.

Uw project is bovenregionaal toepasbaar, additioneel aan gemeentelijk beleid, uniek binnen Drenthe en heeft een voorbeeldwerking voor de regio (overdraagbaar). Voor het project is aantoonbaar draagvlak binnen de gemeente waar het project plaatsheeft. De subsidie wordt verstrekt aan Drentse gemeenten en andere rechtspersonen. 

 

De bijdrage is maximaal 80% van de totale projectkosten met een maximum van € 75.000 per project. Kosten voor (ge)bouwen of inrichtingskosten en exploitatiekosten komen niet voor subsidie in aanmerking. 

Terug naar overzicht