Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
2

Uitvoeringsbesluit Overijssel 2017 opnieuw gewijzigd

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebbende de al eerder aangekondigde wijzigingen op het Uitvoeringsbesluit subsidies 2017 gepubliceerd. Aan de regeling worden twee nieuwe paragrafen toegevoegd: ZP-netwerkbijeenkomsten en Ondersteuning financiering Mkb-ondernemingen. Daarnaast zijn er aan diverse bestaande paragrafen wijzigingen aangebracht en zijn er paragrafen komen te vervallen. Het geheel is met ingang van 2 januari 2018 van kracht.

Met de paragraaf ZP-netwerkbijeenkomsten kan een vergoeding worden verstrekt voor het organiseren van een netwerkbijeenkomst in de provincie. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door een ondernemershuis, een ZP-netwerk of een ondernemersvereniging in Overijssel. De paragraaf Ondersteuning financiering Mkb-ondernemingen is bedoeld voor ondersteuning bij het opstellen / verbeteren van een investeringsplan voor een investeringsproject. Daarnaast kan er een vergoeding worden aangevraagd voor ondersteuning bij het verkrijgen van financiering voor een investeringsproject. Voor deze nieuwe regelingen werden eerder al subsidieplafonds voor 2018 vastgesteld, van respectievelijk € 50.000 en € 100.000.  

 

Er zijn wijzigingen aangebracht in de volgende paragrafen:

 • Leefbaarheid kleine kernen;
 • Ruimtelijke kwaliteit groene omgeving;
 • Huisvesting statushouders;
 • Ontwikkelopgave Twickel;
 • Energiebesparende maatregelen (geld terug actie);
 • Stimulering actieve maataanpak verduurzaming woningen;
 • Energie-efficiëntie door ondernemingen;
 • Opruiming drugsafval;
 • Mobiliteit Overijssel;
 • Kennis en ondersteuning Nieuwe Mobiliteit Overijssel;
 • Inzet vrijwilligers bij buurtbussen in Overijssel;
 • Kennisondersteuning agro & food Overijssel;
 • Innovatie agro & food in Overijssel;
 • Leren van elkaar kringen;
 • Ondernemend noaberschap;
 • Product Markt Partner Combinaties (PMPC's) Overijssel;
 • Voucherregeling startende ondernemers;
 • Erfgoed 'Het verhaal van Overijssel'; 
 • Versterking productie aanbod Overijssel; en
 • Nieuwe makers Overijssel. 

De wijzigingen zijn per paragraaf verschillend en hebben onder meer betrekking op de subsidiabele activiteiten en de criteria. In een aantal gevallen zijn ook de wijzigingen uitsluitend taalkundig van aard. De paragrafen Ruimtelijke kwaliteit groene omgeving en Huisvesting statushouders zijn geheel herzien. Tenslotte zijn er drie paragrafen ingetrokken. Het gaat om 'Duurzame voucher energieaanbod', 'Innovatiedriehoek' en 'Retailvouchers'.  

Terug naar overzicht