Nieuws

jan
2

Subsidieregeling werkdrukvermindering in het primair onderwijs vastgesteld

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) heeft de Subsidieregeling werkdrukvermindering vastgesteld. De regeling is bedoeld voor scholen in het primair onderwijs en heeft als doel de onderwijsinstellingen inzicht te bieden in de manier waarop de werkdruk in het onderwijs kan worden verlicht, om zo daadwerkelijk tot werkdrukvermindering te komen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 maart 2018. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 400.000.

De subsidie wordt verstrekt voor een plan van aanpak in het kalenderjaar 2018, voor projecten waarmee de werkdruk kan worden verminderd. Aanvragen moeten worden ingediend door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan maximaal één aanvraag indienen. De subsidieaanvraag heeft betrekking op één school. Per aanvraag wordt maximaal € 8.000 verstrekt. 

Terug naar overzicht